Öregrund har ökat sin befolkning med bara 23 % på 60 år

Öregrund har ökat sin befolkning med bara 23 % på 60 år. Politiskt styrt vad som byggs och utvecklas i Öregrund. Att prioritera innebär per automatik att välja bort.

ÖREGRUNDS BEFOLKNINGSUTVECKLING

År 1960 – 1 295 invånare
År 1965 – 1 259 invånare
År 1970 – 1 255 invånare
År 1975 – 1 276 invånare
År 1980 – 1 359 invånare
År 1990 – 1 569 invånare
År 1995 – 1 648 invånare
År 2000 – 1 569 invånare
År 2005 – 1 552 invånare
År 2010 – 1 555 invånare

År 2014 – 1571 invånare
År 2015 – 1557 invånare
År 2016 – 1577 invånare
År 2017 – 1588 invånare
År 2018 – 1572 invånare
År 2019 – 1592 invånare
År 2020 – 1597 invånare

Alunda under samma period har ökat befolkningen med 321 %.
Från 628 till 2642 invånare.

Östhammar under samma period har ökat befolkningen med 199 %
Från 1663 till 4977 invånare.

Gimo under samma period har ökat befolkningen med 124 %.
Från 1248 till 2796 invånare.

Österbybruk under samma period har ökat befolkningen med 24 %.
Från 1908 till 2360 invånare.

Hargshamn under samma period har minskat befolkningen med 17 %.
Från 350 till 292 invånare.

Källa: SCB

You may also like...