Öregrunds befolkningsutveckling 1960-2017

Invånarantalet i tabellen nedan innehåller uppgifter om folkbokförda personer per fastighet den 31 december aktuellt år i Öregrund. Källa: SCB Statistikdatabasen.
Det var ett tag sedan vi var uppe över 1600 folkbokförda i Öregrund. Men det kan ändras snabbt när föräldrar byter skola från Öregrund till Östhammar till sina barn och även flyttar från Öregrund.

You may also like...