Öregrunds befolkningsutveckling från år 1960 och framåt

Observera att det bara är halvtid, till sista juni, som folkmängden gäller för 2020. SCB publicerar folkmängden för hela 2020 i slutet av mars.

ÖREGRUNDS BEFOLKNINGSUTVECKLING:

År 1960 – 1 295 invånare
År 1965 – 1 259 invånare
År 1970 – 1 255 invånare
År 1975 – 1 276 invånare
År 1980 – 1 359 invånare
År 1990 – 1 569 invånare
År 1995 – 1 648 invånare
År 2000 – 1 569 invånare
År 2005 – 1 552 invånare
År 2010 – 1 555 invånare

År 2014 – 1571 invånare
År 2015 – 1589 invånare
År 2016 – 1608 invånare
År 2017 – 1614 invånare
År 2018 – 1601 invånare
År 2019 – 1620 invånare
År 2020 – 1597 invånare

You may also like...