Öregrundsgrepen – avsaltningsverk

Det handlar alltså om dricksvattenförsörjningen i kustområdet.

Ostkustens Framtid:
”SMHI har haft mätriggar på tre platser i Öregrundsgrepen under ett års tid, från 20 september 2019 till 14 september 2020, vid två ställen i Öregrundsgrepen och ett ställe söder om Öregrund vid Alnösten.
Syftet var att ta reda på vad ett eventuellt avsaltningsverk behöver klara av. Gästrike Vatten AB vill hitta platser längs kusten norr och söder om Öregrund som har jämna fysikaliska och kemiska förhållanden för etablering av en avsaltningsanläggning.”

Läs mer på OF:s webb:
http://ostkustensframtid.se

You may also like...