”Östhammar får bygga ut Öregrunds hamn”

Citat UNT 19 september:
Östhammars kommun har sedan flera år velat utveckla Öregrunds hamn. Nu pekar mycket på att kommunen får rätt att bygga ut hamnen. Mark- och miljödomstolen ger nu Östhammars kommun dispens från förbudet mot att dumpa muddermassor till havs. Detta innebär att det blir möjligt att bygga ut den befintliga vågbrytaren från 140 meter till 170 meter.
Läs mer: Östhammar får bygga ut Öregrunds hamn

You may also like...