Östhammarshems senaste lägenheter i Öregrund ”gick åt med en grisblink”, men …

LÄNKAR:
Insändare av Jan Stanje i UNT: Satsa på hyresrätter i Öregrund
(Tipsa mig gärna om Margareta Widén Berggren svarat på insändaren)

YouTube, Webbteve kommunfullmäktige 27 september
(Se/lyssna på Örjan Mattsson från 2:11)

Örjan Mattson (S) är ordförande i styrelsen för Östhammarshem, och under punkten ”Information” på fullmäktigemötet i Alunda den 27 september informerade Mattsson om Östhammarshems byggplaner för tre tätorter i kommunen: I Alunda ska det byggas 23 lägenheter. I Gimo ska det byggas 17 lägenheter. I Österbybruk ska 10 lägenheter byggas inom befintliga bestånd (lägenheter byggs i fastigheter som redan finns).
Ingeborg Sevastik (V) ställde frågan om Östhammarshems planer för Östhammar och Öregrund, eftersom Mattsson inte nämnde något om dessa två tätorter den första gången han informerade, så han fick gå upp i talarstolen en gång till: I Östhammar har Östhammarshem ett projekt på gång på Strandvägen (längre fram i tiden).
Och i Öregrund?
Örjan Mattsson: ”För tillfället är det inget planerat i Öregrund, men vi har fått propåer [alltså påstötningar]. Öregrund kommer att bli intressant”.

Öregrund kommer att bli intressant? Okej! Står det lägenheter tomma i Öregrund just nu, eller?
Mattsson informerade om att lägenheterna i kvarteret Fjället har renoverats. Och så har ju Östhammarshem byggt 6 lägenheter på Smedjegatan i gamla läkarhuset i befintligt bestånd:
”De gick åt i en grisblink, oerhört fort.”

Det finns alltså påstötningar om hyreslägenheter i Öregrund och de 6 som senast byggdes gick åt som en grisblink. Jaha? Och det är därför det inte finns några konkreta planer för att bygga i Öregrund?
Det bästa, om Östhammarshem ska bygga nytt i Öregrund, är att det finns ledamöter från Öregrund i Östhammarshems styrelse. ”Ta reda på var styrelsens ledamöter bor så fattar du ju själv varför de inte bygger nytt i Öregrund”, fick jag tips om efter fullmäktigemötet. Partitillhörighet är inte intressant här ”utan var styrelseledamöterna själva bor”.

Var bor styrelseledamöterna i Östhammarshem?
Ordförande Örjan Mattsson (S) bor i Alunda.
Vice ordförande Allan Kruuka (M) bor i Östhammar.
Ledamot Margareta Widén Berggren (S) bor i Gimo.
Ledamot Ingvar Skönstrand (S) bor i Österbybruk.
Ledamot Bertil Alm (C) bor i Alunda.
Ledamot Inge Gustafsson (C) bor i Gimo.
Ledamot Mikael Myhrberg (SD) bor på Gräsö.

Det var alltså de 6 lägenheterna med vita balkonger, Smedjegatan, som ”gick åt som en grisblink”.

You may also like...