Statistik Öregrund 2019

Jahaja, hur gick det för Öregrund år 2019? Det finns mycket statistik att tillgå om födda, döda, in- och utflyttade till samtliga tätorter i Östhammars kommun. Jag börjar med Öregrund och gör en jämförelse i diagram nästa vecka.

Öregrund 2019
120 personer flyttade in och 97 flyttade ut. Alltså ett flyttningsöverskott på 23 personer. I staden föddes 8 och 12 dog. Underskott på 4.

In- och utflyttades ålder
0 år: 0 personer in och 1 ut.
1-5 år: 8 in och 4 ut.
6-15 år: 7 in och 1 ut.
16-18 år: 1 in och 3 ut.
19-24 år: 16 in och 21 ut.  
25-29 år: 8 in och 6 ut.   
30-39 år: 18 in och 14 ut.  
40-64 år: 36 in och 33 ut.  
65-74 år: 18 in och 11 ut.  
75+: 8 in och 3 ut.

Källa: SCB.

You may also like...