Vill du att färjeläget i Öregrund flyttas?

Vad tycker du? Ska färjeläget i Öregrund flyttas? Eller, ska det vara kvar på samma plats som nu men byggas om/ut?
De alternativ som finns att ta del av i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie:

* Utbyggnad av befintligt färjeläge vid Södra Hamnplan-Skatgränd.
* Norr om varvsområdet i anslutning till Gamla Slipvägens vändplan.
* Söder om varvsområdet i anslutning till Fyrskeppsvägen.
* Rådhusgatans förlängning
Ej med i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, men en idé:
* Två färjelägen, två färjor (en för fordonstrafik och en utan fordonstrafik)

Både Trafikverket och Region Uppsala har valt bort åtgärden flytt av färjeläge, medan Östhammars kommun tycker att åtgärden ska utredas ytterligare.

Vad tycker du? Ostkustens Framtid har lagt ut mer info om varje lösning på sin Facebooksida. Var gärna med och diskutera förslagen där:
Den här… – Ostkustens Framtid | Facebook

Åtgärdsvalsstudien finns här:
Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund

År 2010 i UNT:
Flytten av färjeläget tas upp av ny grupp

You may also like...