Vill du vara med och påverka Öregrunds framtid?

Utvecklingsrådet:
”Öregrunds interima utvecklingsråd arbetar för en nystart av ett ordinarie utvecklingsråd enligt kommunens nya reglemente. Rådet bevakar de områden som är en förutsättning för att Öregrund ska kunna utvecklas, som t.ex. vatten och avlopp, boendemöjligheter, kollektivtrafik, skolan, närservice, äldreboende, etablering av företag, kulturfrågor m.m. Rådet är öppet för alla som bor i Öregrund.
Vill du vara med och påverka Öregrunds framtid?
Här finns kontaktuppgifter till den i utvecklingsrådet som tar emot intresseanmälningar:
Vill du vara med och påverka Öregrunds framtid?

You may also like...