Meddelande till Öregrundsborna från Öregrunds interima utvecklingsråd

Öregrundsbor!

Efter en längre tids tystnad från oss i det interima utvecklingsrådet har det nu börjat röra på sig. Kommunen har annonserat att förslag på nya förutsättningar för det lokala inflytandet i kommunen tas till beslut inom kort. 

Bakgrund och vår plan:

1.  Öregrunds valda utvecklingsråd beslutade att avveckla ordinarie verksamhet i brist på fungerande förutsättningar för drygt ett år sedan.  

Ett interimt utvecklingsråd åtog sig då att fortsätta arbetet med att skapa bättre förutsättningar för inflytandet i dialog med kommunledningen.

2.  Kommunens utlovade omtag i frågan har dröjt delvis beroende på pandemin men är nu alltså inom räckhåll.
Förslag på nya förutsättningar och inspel till lokalt projekt väntas under mars 2021.

3. När detta skett är vår plan att:
– ta ställning till om beslutade former gör det meningsfullt att driva en rekryteringsprocess för att förankra ett ordinarie utvecklingsråd för Öregrund.
– informera om vårt beslut och förhoppningsvis starta en rekryteringsprocess med målet att ha ett ordinarie råd innan sommaren.  

Öregrund den 24 februari, 2021
Öregrunds interima utvecklingsråd
Bobby Lodin (sammankallande), Anna Öberg, Hans Lindström, Magnus Appelberg, Olle Pettersson, Torsten Molarin, Sakarias Petersson.

(Anslag även på anslagstavlan vid Öregrunds bibliotek.)

You may also like...