Öregrunds interima utvecklingsråd har anslagit två skisser för utbyggnaden av Öregrunds hamn

Besök gärna Öregrunds bibliotek, där Öregrunds interima utvecklingsråd 10 maj 2022 har anslagit dels kommunens förslag och dels utvecklingsrådets förslag på utbyggnaden av Öregrunds hamn. Skisserna är stora och det finns även förklarande text som beskriver konsekvenserna  av respektive förslag.
Kontaktperson till den i utvecklingsrådet som ansvarar för skisserna är Hans Lindström: havet43@gmail.com

You may also like...