Stort tack för Öregrundsveckan 2024!

Evenemangsgruppen vill nu tacka alla som bidrog till att den första Öregrundsveckan blev bättre än vi trodde. Arrangörerna! Sponsorerna! Ni som besökte arrangörernas programpunkter! Tack, alla!

Öregrundsveckan återkommer varje år i samband med Öregrunds födelsedag 18 mars. Nu planerar vi för kommande års Öregrundsvecka (2025).

TACK FÖR ÖREGRUNDSVECKAN 2024!

Öregrunds Hembygdsförening som hissade Öregrundsflaggan.

Biblioteket i Öregrund, som gav plats för:
* Erik Lundeborgs fotoutställning i färg.
* Sjöstjärnornas bildutställning Favoritplatser i Öregrund.
* Utställningen Öregrund i litteraturen.
* Öregrunds Hembygdsförening som sålde boken Öregrunds historia.

Kafé Wilma med Öregrundsbakelsen.

Öregrunds Blomsterglädje med Öregrundsbuketten.

Roslagens norra pastorat med föredrag om stadens kyrka, klockstapel och Kyrkans hus.

Gästrike Vatten och Östhammar Vatten som informerade om VA-utbyggnaden Öregrund-Östhammar.

SLU Kustlaboratoriet som höll föredrag om kustfisk och kustfiske.

Sjöräddningssällskapet Öregrund som berättade om SSRS Öregrund förr och nu.

Klara Stenfelt, Björn Andersson och Janne Block som spelade in pengar till Läkare utan Gränser.

Tallparkens Vänners Lars-Gunnar Bråvander som berättade om träd och vegetation i Tallparken.

Öregrundsbiografen som visade filmklassikern Att angöra en brygga.

Tack till sponsorerna för Öregrundsveckan 2024;

Coop Öregrund
Ica Nära Öregrund
Svenska Kyrkan/Roslagens norra pastorat
Tallparkens Vänner
Öregrunds Bygdegårdsförening
Öregrundsbiografen
Östhammars kommun

Varmt tack från evenemangsgruppen
Hans Lindström, Bobby Lodin och Yvonne A-Pettersson
E-post: oregrundsveckan@gmail.com

Öregrundsveckan 2025: 18 – 24 mars

You may also like...