Östhammars kommunfullmäktige 2022-2026

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år av medborgarna i Östhammars kommun. I kommunfullmäktige finns 49 ledamöter/mandat.
Kommunfullmäktige – Östhammars kommun (osthammar.se)

Sammanträdesdatum år 2024:
Sammanträdesdagar 2024 – Östhammars kommun (osthammar.se)

Partier i bokstavsordning i Östhammars kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026.
Centerpartiet 4 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 1 mandat
Lokalpartiet BoA 3 mandat
Moderaterna 10 mandat
Socialdemokraterna 15 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Dessa partier, med tillsammans 27 av 49 mandat, styr Östhammars kommun 2022-2026:
Moderaterna (10)
Sverigedemokraterna (9)
Kristdemokraterna (5)
Lokalpartiet BoA (3)

Motioner: Motioner till kommunfullmäktige

Fråga politiken: Fråga politiken

Medborgarmotioner: Medborgarmotion