75 procent tycker de saknar kunskap om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle

Det är allvarligt att inte kunna hålla isär arbetstillfällen och ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle. Ska Östhammars kommun ha ett slutförvar främst för att det ger arbetstillfällen eller ska vi diskutera huruvida SKB:s förslag på slutförvar verkligen är ett säkert slutförvar?

Ibland är det så låg nivå på diskussioner och debatter att det liknar det här:

”Jag jobbar på ett fängelse, alltså vill jag se fler brott i Sverige och fler interner på fängelset.”  
”Jag jobbar på ett kärnkraftverk, alltså vill jag ha fler kärnkraftverk i Sverige och ännu mer kärnavfall.”

Jag, mig, mitt, mina …

Det kommer att välla in nya kommunmedborgare till Östhammars kommun, inkomstskatterna kommer att slå rekord är argument för att Östhammars kommun ska ha slutförvar för använt kärnbränsle.
Det är alltså endast ett slutförvar för använt kärnbränsle som kan utveckla Östhammars kommun? Tragiskt, i så fall!

När ska vi diskutera om SLUTFÖRVARET är säkert för människa och miljö? Det är ju DEN frågan som ligger på bordet nu! Platsen (Forsmark) har inte debatterats lika mycket som metoden (KBS-3) för slutförvar.

Svenska folket har dålig kunskap om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle, skriver Kärnavfallsrådet i sitt informationsblad nummer 5/2020:

ENDAST 55 % AV SVENSKA FOLKET VET ATT DET I SVERIGE PLANERAS ETT SLUTFÖRVAR FÖR ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE!

”Nära 75 procent av svenska folket tycker att de saknar kunskap om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle visar en undersökning som Kärnavfallsrådet låtit göra. Ändå vill fler än hälften inte ha mer information.”

”Kärnavfallsrådet anser att det är viktigt för demokratin att kunskapsnivån blir högre och att fler människor från skilda grupper deltar i diskussionen kring slutförvaret.”

”Medborgarna borde veta att kärnkraft leder till avfall som måste hanteras under en lång tid.”

”Vi har en klimatdebatt där kärnkraft framställs som en positiv koldioxidfri metod för elproduktion, men avfallet glöms oftast bort.”

”Ointresserade medborgare leder till bristande demokrati.”

Har media något ansvar i att svenska folket är okunniga i frågan? Absolut! Journalister är mer intresserade av USA-politiken än Sveriges största miljömål genom tiderna.

LÄNK: KÄRNAVFALLSRÅDET:
Svenska folket har dålig kunskap om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle

LÄNK: TIDIGARE BLOGGINLÄGG
Riksdagens kunskaper om kärnavfall och slutförvar, 30 %  ”vet ej”

You may also like...