Betala skatt till lågskattekommuner men bo i Östhammars kommun

Varför inte flytta på riktigt till Öregrund om man ändå är här varje dag och ’nöter på gator och torg’? Man ska vara folkbokförd där man har sin huvudsakliga dygnsvila. En ’märklig’ sak är att de som gillar Östhammars kommun mer än sina egna lågskattekommuner bidrar till att den lågskattekommun de inte har sin dygnsvila i ändå får betalt för det (skattepengar). Den som är folkbokförd på rätt ställe är med och finansierar samhällsservice till även den som är folkbokförd på fel ställe – fast de bor på samma ställe. Fattigpensionären som är folkbokförd i Östhammars kommun finansierar med sin skatt skatteplanerarens liv och leverne i samma kommun, medan lågskattekommunens kassa växer.

”Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.” (Boupplysningen)

”Skatteplanering är att aktivt planera för att betala låg skatt. Skatteplanering i sig är vanligen inte olaglig; den syftar till att under gällande lagar betala så lite som möjligt i skatt.” (Wikipedia)
 

You may also like...