Dags att avveckla Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun?

Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun verkar ha som enda syfte att arvodera ledamöterna i nämnden. De delegerar allt till tjänstemännen. Det enda BoM-nämnden gör är att spilla ut ledamöter till arbetsutskottet och till nämnden. Tjänstemännen ska sysselsätta sig med löpande ärenden och göra utredningar som politiken ber dem att göra, men BoM-nämnden anser att omvandlingen av Öregrunds hamnområde hör till löpande ärenden, som delegeras till ledningen i sektor samhälle. Ledningen för sektor samhälle frågar krögarna vad de vill ha.

På den här frågan har kommunen svarat nej i Miljömålsenkäten från Boverket: ”Har kommunen tillgång till antikvarisk kompetens?” Lögn! Lögn! Lögn! Antikvarisk kompetens finns hos Upplandsmuseet, men kommunen föredrar att hämta ”kompetens” där den inte finns – hos sektor samhälle och hos krögarna.

”Rösta på oss” och läs flosklerna på valplakaten. Meningslöst att ge bort sin röst till politiker som inte vill styra. Styr eller avgå!

Tidigare inlägg som rör Upplandsmuseet:
Sökresultat för ”upplandsmuseet” – Öregrundarbloggen varje dag 365

You may also like...

1 Response

  1. Gertie Fahlvik skriver:

    Bedrövligt skämmes