Hur mycket ”Öregrund året runt” är företagen i Öregrund?

Kan bli spännande att kolla om de som driver företag med dekalen ”Öregrund året runt” på dörrarna även har bidragit till namninsamlingar som är viktiga för kustområdet Gräsö-Öregrund året runt. Det säljs slipsar, brickor, glas, kepsar, bilder med landmärken m.m. som det står Öregrund på. Öregrund som något att tjäna pengar på. De här dekalföretagen är nog lika lite ”Öregrund året runt” som Östhammars kommunfullmäktige och tjänstemannaorganisationen i Östhammars kommunhus är.

Öregrundsborna vet redan vilka företag som finns i Öregrund. Öregrund fick stadsprivilegier år 1491 och fanns året runt redan innan dekaler kunde tryckas. Vad är syftet med dekalen? Var är dekalen tillverkad?

Okej, här är namninsamlingar som var/är viktiga för även Öregrund året runt:

PÅGÅENDE

Namninsamling för anropsstyrd kollektiv båttrafik året om i Östhammars kommuns skärgård:
Anropsstyrd kollektiv båttrafik i Östhammars kommuns skärgård!

AVSLUTADE/BESVARADE MEDBORGARMOTIONER/LÄMNAD TILL NÄMND

Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem
Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem – Östhammars kommun (osthammar.se)

Kommunen bör anställa en stadsarkitekt
Kommunen bör anställa en stadsarkitekt – Östhammars kommun (osthammar.se)

Utegym i Öregrund
Utegym i Öregrund – Östhammars kommun (osthammar.se)

In med Rättviksmodellen i Östhammars kommun!
In med Rättviksmodellen i Östhammars kommun! – Östhammars kommun (osthammar.se)

Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar
Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar – Östhammars kommun (osthammar.se)

Återinför dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation
Återinför dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation – Östhammars kommun (osthammar.se)

Rädda vår framtid!
Rädda vår framtid! – Östhammars kommun (osthammar.se)

Förläng åktiden på skolbusskorten!
Förläng åktiden på skolbusskorten! – Östhammars kommun (osthammar.se)

You may also like...