Hur mycket tjänar Östhammars kommun på sommarkrögarna i Öregrund?

Hör du till den penningflåsande grupp som tror att alla företag i Öregrund betalar skatt i Östhammars kommun? Att Öregrund måste bjuda på sig själv – det blir ju klirr i kommunkassan och det kommer tillbaka till Öregrund? Skilj på företag och företagare.
Aktiebolagen betalar inte kommunalskatt, de betalar bara statlig skatt. När företagaren tar ut lön till sig själv kommer skatten till den kommun där företagaren är folkbokförd. Sommarpersonalen betalar självklart också skatt där de är folkbokförda.
Visst hade det varit trevligt om intäkter beskattas i den kommun där intäkterna uppstår? Men så är det inte.
På webben ALLA BOLAG kan du söka på företag och företagare och se vilka företagsformer som används.

Och varför reagerar jag på det här? Därför att Östhammars kommun genom märkliga bygglov låtit exploatera och förfula Hamntorget till förmån för sommarkrögare. Har man inte hjärtat i Öregrund, vilket kommunen inte har, går utvecklingen från Öregrunds Torg till Öregrunds Sorg. Det är helt och hållet Östhammars kommun som är ansvariga för Öregrunds Sorg. Det är kommunen som beviljar bygglov, som tillåter att krogterrasser används som förvaring av möbler vintertid och annat som ser riktigt illa ut.
Och nej, det hade inte varit bättre om sommarkrögarna betalade skatt i Östhammars kommun. Torget ser sorgligt ut alldeles oavsett företagsform.

You may also like...