Intervjuad utanför SR:s sändning från Östhammar

Många i Östhammar hade åsikter om SKB-affären men ville eller vågade inte prata i radio. Jag fick också frågor av Sveriges Radio P4 Uppland, men det var utanför sändning och ingen mikrofon. Så okej, det här var vad jag sa om Östhammars kommuns och SKB:s relation:
Inlärd hjälplöshet i Östhammars kommunhus. Kommunstyrelsen inkompetensförklarar sitt eget styre av kommunen. Det SKB ’sponsrar’ i Östhammars kommun klarar andra kommuner själva – utan att privata företag går in och sponsrar.
http://sverigesradio.se/uppland

P4 Uppland intervjuade lärare som tyckte det var bra att SKB ger pengar till skolorna (entreprenöriellt lärande), men skulle ogilla att SKB styr undervisningen i klassrummet. Själv har jag mycket svårt att förstå vad SKB har med kommunens olika skattefinansierade verksamheter att göra. Att SKB är med och betalar för vägunderhåll är en sak, 288:an är inte Östhammars kommuns ansvar, men att börja peta in pengar riktade mot kommunens skolor – nu har det gått för långt. Entreprenöriellt lärande finns beskrivet på Skolverkets hemsida, och den typen av pedagogik och förhållningssätt i skolan behövs inga SKB-pengar till.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap/vad-ar-entreprenorskap

You may also like...

1 Response

  1. Lars O. Holmgren skriver:

    Lyssnade på den s k debatten på radion, och det var oerhört tandlös med tanke på vad som hänt de senaste veckorna, jag hade gärna varit med och gett en lektion i kommunallagen, men var inte inbjuden…