Kaffe, Tage Danielsson och jag på ”Kafé Gångbryggan”

En bok kan läsas hur många gånger som helst. För kanske tionde gången läser jag Tage Danielssons bok Samlade Tankar från Roten (1985). Det går inte för sig att ha dryck eller mat i munnen när jag läser den här boken – allt sprutskrattas ut och kanske rätt ner i boken. Jag försökte dricka kaffe ur min månskenskopp – skrattade ut allt över bryggan. Hög igenkänningsfaktor rätt igenom boken. Redan i förordet, som i boken heter Förtanke, drar Danielsson igång:

”När man talar om att lyssna till gräsrötterna så gör man det ju i bildlig bemärkelse. Man lägger sig inte ner på gräsmattan och hör efter om något yttras ur myllan. Utan tanken är att makthavarna i samhället tar del av medborgarnas synpunkter. Detta anses fint, med all rätt. Frågan är emellertid om inte makthavarna i själva verket ändå lyssnar i bildlig bemärkelse.”
– – –
”Det var således rent upplysningsvis jag ville meddela er makthavare att uttrycket ’lyssna till gräsrötterna’ är ett bildligt uttryck. Vi gräsrötter går upprätt på två ben och ser nästan ut som ni. Fast ofta lite bättre.”

You may also like...