Kombon äldre, lågutbildad man på landsbygden

Hur står det till i Östhammars kommun, som är en landsbygdskommun? Här finns de lägst utbildade invånarna i hela länet och den högsta medelåldern – och män (och kvinnor också förstås).
Jag läser på UNT.se under menysidan UPPGÅNG (!) att majoriteten av Sveriges invånare har en negativ inställning till islam. I artikeln står även detta: ”De som är mest negativa till islam återfinns bland män, äldre, lågutbildade och landsbygdsbor.” SOM-institutet har via enkät ställt frågor till 1600 personer. Jag tycker påståendena är väldigt ledande, men de som svarat kan ju förstås ha fattat att påståenden är just påståenden och inte fakta. Här är ett av påståendena: ”Kristna värderingar är mer moderna än muslimska”.
Här finns hela artikeln hos UNT att läsa: De flesta i Sverige ogillar islam

Hur många utövare av islam bor det egentligen på landsbygden?
Och media rapporterar självklart bara ”nyheter”. Vem tusan är intresserad av att läsa om normala människor som lever normala liv? Boring! Det går inte att göra nyheter om normala människor. Det blir inga klickmonster av nyheter om normala företeelser. Så får det väl bli nyheter om onormala människor i stället då – sådana där som flyger in i World  Trade Center. Jag kallar dem terrorister.  Andra kallar dem muslimer.

Vi kommer förmodligen aldrig någonsin att få läsa om normala muslimer i dagspressen.

You may also like...