Lagen om skydd mot olyckor – en lag och inte en rekommendation

Fullmäktige i Östhammars kommun ska klubba ”Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst” (HP) för en ny period.
Kommunstyrelsen har det nya handlingsprogrammet på ärendelistan den 18 augusti. Har alla i kommunstyrelsen läst boken ”Lagen om skydd mot olyckor – beskrivningar & kommentarer”?

Så här ser HP ut för perioden 2013-2015

Det nya HP har bl.a. varit ute för medborgardialog i Östhammars kommunhus. Jag var där. Var du där?
Jag har även varit och hälsat på hos UBF i Uppsala på station Viktoria, den 12 augusti. Fysiska möten är bäst, för på frågor följer följdfrågor.

Jag har under åtta månaders tid försökt få Margareta Widén-Berggren (S), kommunalråd och tillika ledamot i den gemensamma räddningsnämnden att bjuda in till öppet modererat möte om räddningstjänsten i Östhammars kommun. Inget intresse från det politiska hållet.

Det är roligt att lära sig vad räddningstjänst handlar om, hur den ska byggas för att fungera inte bara på papper, utan förstås i skarpa lägen. Ju mer man lär sig desto argare blir man/jag om man ställer några grundläggande ”kontrollfrågor” till kommunpolitiker och det visar sig att hen har noll koll och kunskaper.
Om det inte är roligt att lära sig om lagar som räddningstjänst har att rätta sig efter – varför envisas man då med att ta politiska beslut som rör allas vår grundläggande säkerhet?

LSO BOKJag skulle nog vilja påstå att den fullmäktigeledamot i Östhammars kommun som valt att inte läsa boken ”Lagen om skydd mot olyckor – beskrivningar & kommentarer”, inte har tillräckligt med fakta för att vara med och klubba igenom ett nytt handlingsprogram. Det finns alltid ett val: antingen lär man sig vad Lagen om skydd mot olyckor handlar om, eller så väljer man att inte lära sig. Den som inte kan något kommer inte att ifrågasätta något och den som inte kan något bör inte heller ta beslut som får konsekvenser för andra, som kanske valt att lära sig om vad LSO faktiskt handlar om.

LÄS BOKEN! Det är en viktig bok!
I den här boken får du veta allt om vilket ansvar lagen om skydd mot olyckor ställer på dig när det gäller brandskydd. Här kan du som enskild medborgare, företagare eller anläggningsägare få tillräcklig insikt i lagens skyldigheter och möjligheter. Som kommunpolitiker får du råd om hur dessa frågor lämpligen hanteras. Räddningstjänstpersonal får insikt och förståelse för lagens intentioner och för hur samhället ska bygga sitt skydd.
http://www.brandskyddsforeningen.se/webbutik/litteratur/lagen-om-skydd-mot-olyckor

You may also like...