Mysfika med kommunens ’kungligheter’

Jag säger det igen …

Dags för dig att hasa iväg på medborgardialog? Det är ju så ”värt” att bidra till förändringar i den här kommunen.

Även avveckling är en typ av förändring och ”vi” gör det ”tillsammans”. Ledordet i ’slottet’ är TILL(S)AMMANS.

Parodi Medborgardialog

Alla beslut är redan fattade innan kommunhusets kungar och drottningar anländer till möteslokalen. Men de har snappat upp från konferensen ”Medborgaren i centrum” att det nog ändå är bra med ”dialog”.

Nu ska vi leka demokrati.
Framför allt kan dialogerna användas som valkampanjer. Medborgarna betalar för kungahusets valkampanj och får ynnesten att skriva vad de tycker på post-it-lappar, eller ännu modernare – får en fråga och sitter i grupper och klämmer fram svar till de nyfikna drottningarna och kungarna.

Parodin fortsätter

Grupperna får veta att de är jätteduktiga och att de har kloka svar och att kungahuset tar med sig allt klokt från mötet hem till slottet [till sina förgyllda papperskorgar].
En och annan medborgare tror på riktigt att lösningar på problem, som kungahuset skapat, är viktiga. Medborgaren känner sig viktig.

Efter tio medborgardialoger till fattar även de mest naiva medborgarna att allt är ett spel för galleriet och att ”vi gör det tillsammans” betyder ”vi hör vad ni säger, men vi skiter i er”.

Men, medlemmar i kungahuset vill visa att de är tillgängliga, och nu är de ju på plats med projektor och färgglada bilder och frågar undersåtarna om de förstår bilder och text. Närvarande undersåtar tittar storögt på frågeställaren, som på riktigt tror att mötesdeltagarna inte förstår någonting. Nada! Tomt i huvudet! Knäppgökar!

Innan mötet har kungen av Tillväxt sett till att ladda upp information på kungahusets webbsida om allt som görs för t.ex. företagsklimatet i den här kommunen. Det kallas Nyheter. I slottet intervjuar de varandra och de kungliga nyheterna blir därefter.
Nu är vi på väg mot världens bästa lokalsamhälle.

Omvärldsbevakningen är på topp och om någon utomstående yttrar sig om att kejsaren är naken laddas ännu fler artiklar upp under Nyheter på kungliga webben.

Och parodin fortsätter

Nu har undersåtarna fått en fråga till! Den är så ’svår’ att inte ens The Brains från slottet har några svar: ”Hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för boende och företagande?” Det kungliga svaret är givet men hemligt: ”Här ska inget nytt byggas! Här ska inget utvecklas!” Detta blir tydligt först efter valet, men än är det hemligt.

För att inte frångå slottets rutiner om att göra allt i fel ordning har kungligheterna sett till att först avveckla skolan för undersåtarna och sedan sökt bidrag som möjliggör en ny tjänst i slottet: leta upp ödehus som eventuellt kan öka inflyttning. Till vad? Till vilken samhällsservice?

Nu ska mötesdeltagarna klämma fram svar om ”tillsammans” … och blablabla.
Undersåtarna tittar storögt på kungligheterna, som tror att undersåtarna inte förstått frågan och tar den igen: ”Hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för boende och företagande?”

Nu blir det kaffestund!

Det är nu vi alla känner gemenskap.

Vi dricker kaffe från samma termos och äter bullar och kakor från samma fat. Vi fikar … TILLSAMMANS! En kunglighet frågar en medborgare om en servett och medborgaren sträcker sig efter en servett till kungligheten med ett ”varsågod”. Se där! Där kom medborgardialogen!

Kungligheterna far omkring i sin kommun med projektor och valkampanjar på skattemedel, bjuder på kaffe, delar in undersåtarna i lagom grupper och tar in synpunkter – som ingen i slottet bryr sig om.

Går de på lustgas i slottet?
”Östhammars kommun tillhör tillväxtkommunerna i Sverige. Det är tydligt och det finns inget som tyder på att detta kommer förändras de närmaste åren. Tvärtom. Vi kommer behöva hantera alla de utmaningar som tillväxtkommuner har. På den resan får vi möjlighet att konkret visa vad vårt värdeord ”Tillsammans” innebär när det gäller att hantera dessa utmaningar.”
(Protokoll kommunstyrelsen 24 november 2020.)

Senaste medborgardialogen i Öregrund
Den 3 april 2019 bjöds allmänheten in till ”medborgardialog” i rådhussalen i Öregrund. Inte alla fick plats och många fick därför vända i dörren. Det skulle bli en återkoppling på allt som medborgarna tyckte och tänkte och skrev ner på papper och som lades i den kungliga lådan.
Fortfarande ingen återkoppling!
”Alla synpunkter är viktiga för oss”, som kungligheterna uttryckte det i programmet för medborgardialogen

Tack för kaffet!
Kul att fika … tillsammans.


You may also like...