Nu får det vara nog med jidder om jourmottagningen i Östhammar!

Verksamhetschefen på Östhammars vårdcentral säger så här till UNT angående stängning av jourmottagningen nattetid:
– Vi har i snitt 0,8 besökare efter klockan 24. Det är inte försvarbart att ha en läkare, en undersköterska och en sjuksköterska anställda på natten med så litet patientunderlag.

När är det natt?
Den tid verksamhetschefen hänvisar till är klockan 00-06 vardagar!
Källa: Mats Norman, controller Region Uppsala, 30/3-17.

När vill Region Uppsala ha jouren i Östhammar stängd? Svar:
vardagar klockan 21-07 (inte ’bara’ 00-06)
helger klockan 18-08 (vart tog helgerna vägen i statistiken?)

Nu får det vara nog med jidder om klockslag!
Ska statistik användas ska den vara korrekt!

You may also like...

1 Response

  1. Einar Mihlberg skriver:

    Allting handlar tydligen om pengar och ett syniskt tänkande, där man med sitt otydliga fikonspråk förklarar och tror sig ha kommit på något nytt. Medborgarnas trygghet borde komma i första hand. Av egen erfarenhet vet jag vad det betyder att kunna vända sig till en närliggande vårdcentral så snabbt som möjligt. En cancersjuk, äldre eller människor med stora vårdbehov skall då dessa fraktas till Uppsala och bli liggande där i en korridor och sedan skickas tillbaka till Östhammar på morgonen igen? Att riva ner något bra som fungerar är lätt, men att bygga upp är svårt igen. När dessa beslutfattare en gång får en svår sjukdom eller en svårt sjuk anhörig förstår de först vidden av sina dåliga beslut.
    Einar Mihlberg