Omständligt (”omständigt”) med systembolaget i Öregrund?

Jag hittade den här skrivelsen i Östhammars kommuns diarium:

”Undertecknad lever sedan 2015 större delen av året på Länsö utanför Östhammar. Och förklaringen till det är ju att vi trivs väl. När vi inte är på Länsö bor vi i Stockholm. Det vardagliga serviceutbudet skiljer sig av naturliga skäl mycket mellan storstad och landsbygd. Det mesta vi behöver finner vi i ju ändå i Östhammar. Med ett stort undantag. Närmsta systembolag ligger 4 mil tur och retur till Öregrund. Som för övrigt stänger tidigare på lördagar än i Stockholm …
Detta är något som ofta diskuteras av oss och vår omgivning. Och ofta när man för det på tal i olika sammanhang får man höra att kommunen inte har något intresse av ett systembolag i Östhammar.
Är detta sant och i så fall varför?
I Stockholm når jag med lätthet minst 5 Systembolag inom 15 minuter.
Det borde vara en självklar service också när vi besöker Östhammar, dessutom finns väl en miljöaspekt på detta.
Känner såklart till ordningen med ombud, men det är ett jämförelsevis omständigt sätt att handla.”

You may also like...