Paviljongen i Tallparken är inte tillgänglig för alla

Vad är syftet med tillgänglighet? Det är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. En miljö ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder hjälpmedel som rullstol, rollator eller käpp. 

Paviljongen i Tallparken har tidigare varit tillgänglig för alla. Men så ska det tydligen inte få vara, och hela sommaren har därför bl.a. Daglig verksamhet varit utestängd från paviljongen. Utanför den asfalterade entrén till paviljongen står en stor och tung möbel som hindrar att den som behöver hjul kan köra där. Det går inte att köra förbi möbeln på någon av sidorna, för då välter man med rullstolen. Om en förälder tar sig förbi första hindret med barnvagn finns ingen plats att dra in barnvagnen i paviljongen under tak, för på golvet mitt i entrén står ytterligare en stor och tung möbel.

Så här har det alltså sett ut på kommunens mark hela sommaren nu. Och ja, kommunen känner till det här – inget händer. Vem har förresten sett till att göra paviljongen otillgänglig till att börja med? Vem har kört hit två möbler när det bara ska vara en här?

Det är inte föreningen Tallparkens Vänner som är ansvarig för att göra paviljongen tillgänglig för alla igen.

You may also like...