Plakatpolitik och floskler – som Öregrund köper?

Hur kommer det sig att så många Öregrundsbor har åsikter om det ena och det andra men inte finns på några valsedlar när det är val till Östhammars kommunfullmäktige? Nu ska man förstås inte sitta i fullmäktige och bevaka sin egen ort, det ska utvecklingsgrupperna göra, men märkligt är det att just Öregrundsbor är ointresserade av politik när det är just politiken som tar beslut, när politiken inte delegerar till de tre i ”sektor samhälle” förstås. Omorganisationen som gav oss denna sektor är spiken i kistan för Öregrund.

Ta åtminstone reda på vad varje parti vill med kustområdet innan ni röstar 2022 i september. Och vänligen, gå inte på alla floskler IGEN om att ”vi gör det här tillsammans”, sossarnas retorik som även Öregrund köper rätt av. Och Centerns retorik om den ”närodlade politiken” är ett stort skämt. Under den här mandatperioden har kustområdet förlorat Gräsö skola, och Öregrunds q-märkta hamnområde ser värre ut än någonsin. Den utbyggnad av Tallparksgården som S gick ut med i sitt valmanifest innan förra valet var inte längre aktuell efter valet – förstås.

Titta på vad politiken har gjort den här mandatperioden i stället för att applådera plakatpolitik och floskler om en framtid där hela kustområdet Gräsö-Öregrund räknas bort.

Det spelar ingen roll vilka ärenden och orter/områden som politiken i vår kommun delegerar till tjänstemän att ta beslut om – ansvaret för utveckling och avveckling kan aldrig delegeras, det är bara uppdrag som kan delegeras. Det är de 49 ledamöterna och deras partier som har ansvaret för inte bara kommunens inland, utan även för kustområdet Gräsö-Öregrund med skärgården. Går det bra, tycker du?

Kommunfullmäktige är kommunens ”riksdag” och det högst beslutande organet i kommunen och fattar beslut om ärenden som är viktiga för kommunen och sätter mål för kommunens verksamhet.

Vad är syftet med alla dessa ”medborgardialoger”?

You may also like...