Problemet är resandefolkets nonchalans och egoism

Problemet är inte att människor i hårt covid-19-smittade områden – som Stockholm – inte förstår enkel information. Problemet är att de nonchalerar informationen, helt enkelt skiter i den.
Jag har nyss kommit hem från morgonpromenaden. Känner fortfarande inte igen en enda människa. Jo, en Öregrundsbo såg jag. Övriga 30-35 hörde till resandefolket, de som skiter i viktig information om att stanna hemma för att förhindra smittspridning. Klarar helt enkelt inte att ta ansvar. Helt befriad från folkvett. Eller som en Stockholmare uttryckte det igår efter flykt till Öregrund: ”Alla mina vänner i Stockholm är smittade med viruset, så där vill jag inte vara.” Och vilken smitta förde hen med sig hit? Innan man blir sjuk känner man sig frisk.

Om info på svenska nonchaleras är info på engelska än mer omöjlig? Jag översätter en viral skylttext från engelska till svenska: ”Det är inte corona-viruset som reser, det är människor som reser. När människor slutar resa, slutar viruset resa. Viruset dör, människor lever.”

I år ser jag verkligen inte fram till påskfirandet i Öregrund! Det är ju bara att utvärdera den här helgen med resandefolket. Om det är omöjligt att ta ansvar för sig själv och andra, gör som Finland: ”Regeringen i Finland har satt regionen kring Helsingfors, Nylandsregionen, i karantän i åtminstone tre veckor. Området har drabbats hårdast av coronaviruset och många boende har försökt lämna området” …
SR: Nyland i karantän: ”Många har försökt lämna”
SR: Finland inför reseförbud till och från Helsingfors

Vad vill viruset?
Det ligger i virusets intresse att leva och sprida sig. Viruset gillar det resande folket som hjälper viruset att spridas. Utan resandefolket kan inte viruset överleva. Virus + resandefolket = ännu större spridning och ännu större belastning på sjukvården. Det här är verkligen inte svårt att förstå. Problemet är nonchalans och ”det skiter väl jag i”.

Vad görs i Öregrund för att förhindra smittspridning?
Inställda årsmöten.
Inställda evenemang (hittills Öregrundsmåndagarna i juli och Badortsdagarna i augusti).
Tar del av viktig information från myndigheterna om covid-19.

Vad menar resandefolket att DE gör för att förhindra smittspridning?

You may also like...