’Some kind of’ identitetsstöld om du frågar mig

Det här är Östhammars stadsvapen. Så varför tog de Öregrunds stadsvapen och installerade det i Östhammar i stället för sitt eget?! Jag tycker det handlar om någon typ av identitetsstöld, faktiskt. Eller, finns det något dolt budskap i att installera Öregrunds stadsvapen i Östhammar? ”Hjälp, vi klarar oss inte utan Öregrund!” Förslag: Fundera på om Östhammar har någon egen identitet att utveckla i stället för att försöka kopiera och härma Öregrund.

Östhammars stadsvapen finns på alla bänkar i Östhammar.
Öregrunds stadsvapen finns på alla bänkar i Öregrund. Här står Öregrunds stadsvapen ’planterat’ i Östhammar.

You may also like...