Vad är politik? Vad är demokrati? Vart är vi på väg?

En dag öppnade sig molnen och det regnade ner fullt utvecklad demokrati över Östhammars kommun och den är här för att stanna och överleva oss alla. ”Demokratin måste försvaras!”, sa’ några som vi kom att kalla politiker efter att vi valt dem att representera oss.
Eller hur det nu gick till …

Vad det innebär att bli vald av folket har inte definierats ordentligt ännu, men det kommer nog snart. Motton och slagord brukar dimpa ner som brev hos varje medborgare i god tid innan valen. Retoriken hämtas från regeringshållet: ”Vi i X-partiet” … ”ansvar” … ”ansvarfull”. Det skulle nästan vara roligare att läsa att ”Vi i X-partiet vill rasera hela Sverige och hela länet för vi har barnens sämsta som mål. Detta uppnår vi genom att investera så lite som möjligt i våra skolor.” Alla skulle förstå att ett dylikt partiprogram var ett skämt, men hur skämtsamt är inte ”ansvar” och ”ansvarsfullt” när man ser till vilka som använder den retoriken? Och, att kalla neddragningar för förstärkningar är ju nästan roligt – dock får man inte min röst trots stor humor.
Vidare: ”Vi i X-partiet vill göra en stor satsning på Världens sämsta lokalsamhälle”, eller nästan sämsta för i den här kommunen kör vi med ”benchmarking” och ser dock ändå till att vi inte är riktigt sämst, vilket alla ska glädjas åt. Det finns alltid någon som har det värre. Och det ska man vara glad för – glädjas åt andras olycka?

Vad ÄR politik? Själva ordet politik har sin etymologiska rot från sanskrit, ”pur”, vilket på svenska betyder ”borg”, berättar Wikipedia. Vi kan kalla denna borg för kommunhus? Där har man låst in sig och håller på med politik som alltså borde vara aktiviteter av olika slag. Somliga aktiviteter kan vi följa med i om den s.k. tredje makten, media, sköter sitt, för folket i borgen vill inte besvära folket utanför borgen med sådant folket inte är intresserade av (borgfolket bestämmer vad folket utanför borgen ska vara intresserade av). Då kan man ta snabba beslut. Ordet ”snabb” kanske till och med har positiv klang? Ordet ”trög” får då en negativ klang.
Folket utanför borgen kan även ta del av ärendelistor i diverse nämnder, men till möten i nämnderna är folket inte välkomna. Det får minsann vara någon måtta på insynen.

Vad ÄR demokrati? Värd att försvaras varje vaken stund, men vad är demokrati? Egentligen? Om någon inte får som hen vill ”känns” det inte demokratiskt. I en demokrati kan inte alla få som de vill.
Även om vi är överens om ett mål så kan vi bli oense om medlen, vägen till målet. Ska borgfolket behöva besvära sig med att fråga vad folket utanför borgen vill, blir det verkligen trögjobbat i borgen. Och det står ju faktiskt i den där regeringsformen att all offentlig makt utgår från folket, så det är ju bara för folket utanför borgen att läsa på lite bättre. För står det så, är det så. Det borgfolket vill är samma sak som vad folket utanför borgen vill. Om nu någon medborgare tänker att det inte känns så – det kallas ”gnäll”. Om även politiker tycker så – det kallas ”opposition”. Fiffigt, visst?
I vår lilla fiffiga kommun, liksom i alla andra kommuner, är vi fler som vill utöva inflytande än de som utövar makt. Av någon underlig anledning kallas det demokrati.

Demokrati och politik är abstrakta begrepp som just därför inte går att ta på, men diskussionerna om innebörden av båda begreppen måste hållas vid liv – främst för att skydda och värna demokratiska processer varje vaken sekund, minut och timme. Trögheten har ett värde och demokratiska processer tar tid. Ju fler vi är från civilsamhället som bidrar med kunskap och erfarenhet för att förbereda inför beslut som folkvalda politiker ska ta, desto större kvalitet borde besluten få. Att utöva makt kan rimligtvis inte endast handla om kvantitet, att driva igenom och klubba så många beslut som möjligt, utan om kvalitet – beslut grundade på vilka konsekvenser de får i civilsamhället. Alla tjänster vi använder gemensamt måste vi därför påverka och ta beslut om gemensamt. Ärenden måste helt enkelt utredas och beredas ordentligt och öppet så att medborgare (vi är minsann inte bara skattebetalare) kan dra i bromsen när det börjar gå åt fel håll.

Med vänlig hälsning
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson, Öregrundarbloggen

You may also like...