Vägra bli kallad ”brukare”!

deleteOm det är okej för dig att bli kallad ”brukare”, så är det lugnt. Men den som kallar mig ”brukare” tar samtidigt initiativ till en väldigt lång diskussion. Vadå ”brukare”?
Vi är medborgare, skattebetalare, invånare, boende, patienter, elever, barn, yngre, äldre, föräldrar, användare, invånare … människor.
När en myndighet relaterar till människor som ”brukare” låter det mer som att skuldbelägga den som ”tär på allmänna skattemedel”.

Varför inte helt enkelt rubricera så här när en myndighet vill veta något:
Medborgarenkät på temat äldreomsorgen
Medborgarenkät på temat barnomsorgen
o.s.v.

You may also like...