23 % av medborgarna vill avråda från att flytta till Östhammars kommun – Medborgarundersökning 2020

SCB:s Medborgarundersökning finns nu publicerad. Av Sveriges 290 kommuner deltog i år 100 kommuner i undersökningen, som genomfördes 24 augusti – 3 november.
Totalt gjordes fyra utskick till urvalspersonerna, per post. Svarsandelen för Östhammars kommun blev 43 %. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2020 blev 42 %.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:
* Kommunen som en plats att bo och leva på
* Kommunens verksamheter
* Medborgarnas inflytande i sin kommun

FRÅGORNA – RESULTATET

Hur ser medborgarna på Östhammars kommun som en plats att bo och leva på?
Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet:
Rekommendation lägre
Arbetsmöjligheter lägre
Utbildningsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre
Bostäder inte säkerställt högre eller lägre
Kommunikationer lägre
Kommersiellt utbud inte säkerställt högre eller lägre
Fritidsmöjligheter lägre
Trygghet högre

36 % av medborgarna i Östhammars kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 23 % vill avråda från det. År 2019 ville 24 % vill avråda från flytt till kommunen.

Hur ser medborgarna i Östhammars kommun på kommunens verksamheter?
Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten:
Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre.
Förskolan inte säkerställt högre eller lägre.
Grundskolan lägre.
Gymnasieskolan högre.
Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre.
Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre.
Räddningstjänsten lägre.
Gång- och cykelvägar lägre.
Gator och vägar lägre.
Idrotts- och motionsanläggningar lägre.
Kultur lägre.
Miljöarbete lägre.
Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre.
Vatten och avlopp lägre.

Hur ser medborgarna i Östhammars kommun på sitt inflytande i kommunen?
Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet:
Kontakt lägre.
Information lägre.
Påverkan lägre.
Förtroende lägre.

Här kan du läsa resultatet för samtliga 100 kommuner som deltog i undersökningen:
Resultat Medborgarundersökningen 2020
You may also like...