71 % av gymnasieungdomarna tror de kommer att flytta från Östhammars kommun

Jag läser kallelsen för Kultur- och fritidsnämnden 3 juni 2021 resultatet på ungdomsenkäten LUPP.

LUPP är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. I år genomförs LUPP i ett femtiotal kommuner och tre regioner. (MUCF)

Ungdomarna i Östhammars kommun om framtiden
”43 % av ungdomarna i högstadiet tror att de kommer flytta från Östhammars kommun. Bland gymnasieungdomarna är andelen högre, 71 %. Andelen som tror att de kommer att flytta är lägre än år 2017, både för högstadiet och gymnasiet. Det vanligaste skälet till att tjejerna tror att de ska flytta är på grund av studier. En lika stor andel av gymnasiekillarna tror däremot att de kommer flytta på grund av arbete som på grund av studier. Bland högstadiekillarna är det vanligaste skälet på grund av arbete.”

You may also like...