Alla dessa padelbanor som kommunen gillar och ogillar

I en senare kallelse med ärendelista för Bygg- och miljönämnden läser jag det här om padelbana i Östhammar på en specifik plats som kommunen ogillar med följande motivering:

”Negativa synpunkter har inkommit ifrån Östhammars kommun gällande placering av padelbana då Östhammars kommun inte ser några skäl till varför de anläggningar som planeras ska läggas så nära tomtgränser. Östhammars kommun anser att fastigheten omfattar tillräckligt med yta för att kunna hålla längre avstånd för anläggningarna till samtliga grannfastigheter.”
Östhammar 33:8, bygglov för nybyggnad av padelbana, altan, mur och plank.

Men i Öregrund tycker Östhammars kommun att det är okej att YTTERLIGARE en padelbana skulle byggas i Tallparken – nära tomtgränser och bostadshus. Ja, just ja, i Öregrund får man ju skylla sig själv om man är fastboende. Här ska det ju bara vara turister.
Nu ska Östhammars kommun överklaga till Mark- och miljööverdomstolen att Mark- och miljödomstolen stoppade beslutet om ytterligare en padelbana vid bostäder vid Tallparken.
UNT 20/11: ”Vi delar inte bedömningen att avvikelsen från detaljplanen inte skulle vara förenlig med detaljplanens syfte, säger Ulf Andersson, chef för sektor samhälle på Östhammars kommun.”

En detaljplan visar vad som får göras, inte vad som måste göras. Man måste alltså inte bygga ytterligare en padelbana bara för att detaljplanen tillåter idrottslig verksamhet.
Det är fullt möjligt att förstå vilka konsekvenser diverse beslut får för närboende/fastboende – om man vill förstå.

Överklaga till Mark- och miljööverdomstolen – Sveriges Domstolar

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *