Sommarrestaurang Terrassens ansökan om begagnande av offentlig plats 2022

Innan Östhammars kommun har tecknat nya avtal med krögarna och innan kommunen har klubbat nya ordningsföreskrifter, kom det den 19 oktober 2021 in en ansökan från restaurang Terrassen om att ha samma stora uteservering år 2022 som år 2021.
Period: 2022-04-01 till 2022-12-31.

Kortfattat om tågordningen för ansökan om uteservering på offentlig plats
Kan vara bra för allmänheten att veta hur det går till när krögare vill ha uteserveringar på just allmänhetens mark (offentlig plats).
1. Ansökan med skiss skickas till Polismyndigheten. Ansökan om begagnande av offentlig plats. Ordningslagen
2. Polismyndigheten skickar ansökan vidare till markägaren för yttrande. I det här fallet är det Östhammars kommun, alltså medborgarna tillsammans, som äger marken.
3. Efter markägarens yttrande ger Polismyndigheten avslag eller bifall till ansökan.

Ansökan – exemplet restaurang Terrassen med 3 serveringsytor (inklusive Hummelgrunds yta)

Det står alla fritt att ansöka om precis vad som helst. Det intressanta är hur Östhammars kommuns yttrande till Polismyndigheten ser ut. Yttrandet ska vara hos Polismyndigheten senast 15 november 2021.

Filerna nedan är offentliga handlingar, men jag har valt att maskera personnummer och kontaktuppgifter. Det är inte dessa uppgifter som är intressanta, utan intressant är endast själva tågordningen för hur en ansökan om att ha uteservering på offentlig plats går till.

Se gärna nedan ”Terrassen med skiss på ytorna 1” där Restaurang Skallus AB ansöker om att få ta parkeringsplatser i anspråk för att ha uteservering även där.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *