”År av osämja” – Tekniska utskottet om Sunnanö Camping

I ärendelistan för Tekniska utskottets sammanträde 12 oktober, kopierat punkt 3:

Ansökan om planbesked för detaljplan för Sunnanö camping
Tekniska utskottet beslutar att ansöka om planbesked för detaljplan, Sunnanö Camping.

Ärendebeskrivning
År av osämja kan delvis förklaras av oklara (och möjligen även, orimliga) förutsättningar runt Sunnanö Camping. För att reda ut detta och för att därigenom ge framtida arrendatorer och närboende tydlighet rekommenderas ett nytt planarbete. I samband med detta även se över planföreskrifter samt pröva om inte strandskyddet ska hävas inom campingområdet.” (Slut citat)

Planbesked?
Genom ett planbesked kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat. (Boverket)

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *