Är kommunerna Norrtälje och Östhammar tvillingar?

De här ”medborgardialogerna” som Östhammars kommun bjuder in till. Jag läser inbjudan till medborgardialogen på Gräsö 6 maj. Här är Östhammars kommuns frågeställningar:

* Hur kan vi tillsammans förbättra förutsättningarna för boende och företagande (service, infrastruktur och kommunikationer)?
* Hur kan vi utveckla besöksnäringen och få fler besökare/turister som kommer till oss?
* Hur kan vi samverka mer mellan stad/tätort och landsbygd?
* Hur kan vi tillsammans med de ideella krafterna stödja lokala initiativ?


Och, så läser jag ”Landsbygds- och skärgårdsutveckling i Sveriges populäraste landsbygdskommun, Norrtälje”, sidan 4:

Några rubriker som Norrtälje kommun tycker är särskilt viktigt att lyfta fram för landsbygdens och skärgårdens utveckling som har koppling till kommunvisionen är att:

* underlätta för bosättning och företagande (service, infrastruktur, kommunikationer) 
* främja besöksnäringen 
* utveckla samarbetet mellan stad och landsbygd 
* stödja lokala initiativ

Östhammars kommun har gjort det enkelt för sig och kopierat text från kommunalt dokument i Norrtälje.You may also like...