Avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten

Är du intresserad av att läsa avtalet mellan TEMAB och Östhammar Vatten? Avtalet handlar om leverans av vatten från Tierps kommun/Örbyhus till Östhammars kommun/Österbybruk/Alunda.
Kommunstyrelsens ärendelista för sammanträde består av 370 sidor denna gång (ja, jag har läst alla sidor). Avtalet (antagande) finns på sidorna 101-109 med bilagor efter sidan 109. Du kan läsa ärendelistan med Avtalet HÄR

Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun innebär att Östhammar Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB. TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning i Tierps kommun, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för invånarna i Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande miljödom för vattenuttag (DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81) visar att förutsättningarna för uttag av grundvatten vid Odens källa är mycket gynnsamma.

You may also like...