Begäran om utdrag från belastningsregistret för arbete med barn

Jag ställde frågan till Filmkollo om de begär intyg från Polisens belastningsregister av sin personal. De gör de! Men det gör inte Östhammars kommun när de t.ex. handlar om personalkategorin sim- och sporthallspersonal. Varför kommunen inte begär att få se intyg från andra än pedagoger, vet jag inte. Kanske all kommunalt anställd personal lämnar intyg utan att kommunen begär det?
Det är annars enkelt för arbetsgivare att hänvisa hit:
Blanketter – barn i annan verksamhet
Blanketter – barn i annan verksamhet | Polismyndigheten (polisen.se)

You may also like...