Brukarbedömning 2022 SÄBO – Tallparksgården toppar

SÄBO = särskilt boende äldreomsorg.
Brukarbedömningen för boende på Östhammars kommuns SÄBO:n finns publicerad här: Jämföraren – Kolada

Mycket nöjd, eller Ganska nöjd:
1. Tallparksgården Öregrund 100 %
2. Olandsgården Alunda 89 %
3. Olandsgården CD2 Alunda 86 %
4. Parkvägen Österbybruk 82 %
5. Edsvägen Östhammar 78 %
6. Lärkbacken Gimo 44 %

You may also like...