Bygg- och miljönämndens ordförande menar att närboende till krogarna i Öregrund överdriver om krogbullret – 84 närboende lämnar synpunkter

Uppdatering 31 oktober 2023:
Nio ledamöter i Bygg- och miljönämnden kommer i november månad med stor sannolikhet, efter att ha samlat in krögarnas önskemål, författa nya ”ordningsföreskrifter” som bekräftar och omhuldar dessa önskemål – det ska inte vara någon som helst ordning på krögare och vad de sänder ut och påtvingar närboende.
Det kallas ”demokrati” när nio förtroendevalda missbrukar människors förtroende. De här nio arvoderas av skattemedel från folkbokförda i Östhammars kommun, men är mer intresserade av att de som inte är folkbokförda här får ha det skoj på Öregrundsbors bekostnad.
Kanske får ledamöterna en dunk i ryggen av någon Uppsala-fjortis, och det smäller självklart högre än en röst i valkuvertet.
Öregrund har genomlidit rött styre, och nu blått styre. Det finns ingen god politisk vilja, bara illvilja oavsett färg på politiken. Att förtroendevalda verkar vuxna på valsedlarna betyder inte att de är mogna och ansvarstagande i politiken.

25 september 2023:
I sommar och tidigare somrar har permanent närboende till en specifik krog mätt upp mellan 90-100 dB (decibel) i sin bostad. Detta fick vi information om vid möte 2 om krogbullret i Öregrund. Vid möte 2 närvarade förutom Öregrundsrådet och Öregrundsbor Polisen samt från Östhammars kommun alkoholhandläggare och hälsoskyddsinspektör. Det är det oreglerade bullret från krogarna vi har haft möten om, inte buller från Båtveckan och A-traktorer.

Så här uttalar sig ordförande i Bygg- och miljönämnden i UNT 1 september 2023 om det buller som krogarna utsätter närboende för:

Det är klart att det kan vara stökigt här några kvällar varje sommar, men mer än så är det inte. Det är överdrivet att påstå att det är flera månader per år.

NÅGRA KVÄLLAR VARJE SOMMAR!
NÅGRA KVÄLLAR!

Jag föreslår att ordförande i Bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun försöker somna och sova med 90-100 dB i sitt hus! Han menar att han bor i Öregrund (men han har sin bostad i Snesslingeberg).
Östhammars kommuns förtroendevalda (tromanpublik.se)

Öregrundsrådets namninsamling ”Sänk ljudnivån och reglera tiden för krogmusik i Öregrund” fick in 84 kommentarer om hur det är att leva i den här ”överdriften”. Jag har varit i kontakt med Öregrundsrådet som tillåter att jag publicerar de anonymiserade kommentarerna här:

1. Jag har ledsnat på att höra musiken och skrålet över till Gräsön med rätt vind. Är fan inte klokt så högt dom spelar!

2. Människor måste kunna bo och leva i Öregrund året om. Det är inget kommunalt sommarland!

3. Krogarna i Öregrund tillåts spela med alldeles för stark volym på musik och uppträdanden som dessutom tillåts alldeles för sent som till klockan 02;00 om nätterna.

4. Jag vill sova ibland.

5. Det är otroligt att de får hålla på.

6. De ljudnivåer som krogarna tvingar på närboende och gästande fritidsbåtar är inte acceptabla. Den tid som ljudterrorn pågår (fram till klockan 02) är inte heller acceptabel och skiljer sig avsevärt från likvärdiga orter. Är fastighetsägare mitt i ”epicentrum”.

7. Jag störs av ljudnivåerna på musiken från krogarna samt båtveckans arrangemang. Sänk ljudnivån o ändra sluttid för musiken.

8. Har fritidshus i Öregrund och vill stödja alla dom som inte kan sova p.g.a ljudnivåerna från krogarna!

9. Ljudnivåerna har stört mina föräldrar på Långgatan 5X i Öregrund i åratal så även mig vid sommarbesök! Olidligt, okontrollerat och oförskämt!

10. Det är outhärdligt. Vi som jobbar och drar in pengar till kommunen måste kunna sova även på sommaren för att orka utföra vårt arbete. Skamligt av kommunen. Se till goda exempel som exempelvis Borgholms hamn och ta efter dessa.

11. Jag tycker det är trevligt med musik men när jag inte hör det jag själv spelar hemma på grund av musiken från stan tycker jag det har gått lite för långt.

12. Enskilda näringsidkare har enligt lag inte rätt att störa de boende runtomkring under obegränsad tid. Följ det! Tråkigt om gästhamnen blir ökänd av denna anledning. Långväga gäster behöver hamnen.

13. För mycket skadegörelse, nedskräpning, så hög volym från musiken vid fyrskeppet att det inte går att lyssna på egen musik på altanen. Att arrangören inte har något ansvar är en stor fråga! Städning, skador borde de ha ansvar för. Och inte minst alla minderåriga som är alkoholpåverkade.

14. Få ett SLUT på detta jv oväsen hela sommaren.

15. Åker numera aldrig ner till Öregrunds centrum annat än för läkarbesök. Alla platser där man kunde sitta och njuta av båtar och folkliv är inbyggda glasverandor idag. De gamla vackra bodarna syns inte. Och kvällstid är ljudnivån alldeles för hög. Går jag ut för att äta vill jag kunna samtala med mitt sällskap. Sitter jag på någon bänk vill jag höra vågskvalpet, inte hög musik eller flaskor som krossas mot klipporna. Tråkigt då jag sen barnsben sprungit omkring i Öregrund. Både far- och morföräldrar bodde där och släkt finns fortfarande kvar i staden.

16. I egenskap av fastboende i Öregrund störs jag av höga ljudnivåer från krogar och musikevenemang sent in på småtimmarna. Det handlar om att sänka ljudnivån och reglera tiden. Region Gotland anger åtgärder för musikbuller på en checklista till egenkontroll. Denna är framtagen av Enhet miljö- och hälsoskydd, Region Gotland 2023- 01-01. En fråga bland många som anges är: ”Är platsen vald så att ändamålet kan uppnås kan uppnås utan att närboende störs?

17. Jag skriver under därför att jag ofta besöker Öregrund och har en mycket god vän som måste fly under båtveckan.

18. För att det är viktigt att begränsa hög ljudnivå.

19. Jag bor nära hamnen och har länge störts av krogmusiken.

20. Störs av det höga basljudet och att det håller på till 02 på natten.

21. Det är inte rimligt att boende i Öregrund ska störas så mycket, så ofta och så sent på kvällar och nätter av restaurangernas verksamhet. Turism är viktigt men vi är många som spenderar pengar i Öregrund sommartid som inte uppskattar nuvarande nivåer och tider.

22. Hur svårt kan det vara för en kommun att sätta gränser när det gäller störande musik!!!

23. Det går inte att vistas på vissa krogar pga ljudnivån … Går inte att föra ett samtal i normal samtalston, Och skall man behöva höra musiken 1 km bort när det är evenemang på krogarna? Vet jag gått runt båda Öregrund och Östhammar vissa kvällar, för att ”komma bort från musiken”

24. Jag lider med Öregrundsborna. De får inget gehör från politiken.

25. Jag har upplevt problemet under sommarnätter. Det gör mig och min familj mindre benägen att besöka Öregrund under högsäsongen.

26. Det är plågsamt att krogarna och eventmakare ska få ta så stort utrymme. Vi har sommarstuga här för att, komma bort från storstadens larm, stök och buller. Som det är nu, är det inte så!!

27. Som sommarboende i Öregrund tycker jag att ljudnivån från krogarna är orimligt hög orimligt sent och ofta och att det bidrar till otrivsam kvällsmiljö och störd nattsömn.

28. Jag skriver under för att påverka en ohållbar situation. Det kan inte vara meningen att jag, som har möjlighet, måste lämna mitt hem för sova ostört.

29. Totalt oacceptabel ljudnivå och för sent på nätterna. Vi måste skapa rimliga förutsättningar för boende och breddad turismen på orten.

30. Jag är en av de fastighetsägarna som bor vägg i vägg under delar av sommaren med Restaurang Hummelgrund och mitt emot Restaurang Terrassen. Vi har klagat under många år på ljudvolymen från dessa ställen mfl. Många gamla gäster i Öregrund väljer andra orter att vara på, vilket är förståeligt. Tidigare år så har det varit mest högvolym men idag så har man lagt till Bas som säkerligen ligger långt över vad som är hälsovådligt, finns forskning på det. Vi var i vår fastighet på midsommarafton och då klirrade det i fönsterglaset samt i dricksglas som stod för nära varandra. Öregrund är byggt på mestadels berg vilket leder ljud lång väg. Sätt tydliga gränser på ljudnivåer samt basgångarna och begränsa öppettiderna så att det går att vistas där på semestern, man är där för att vila upp sig och inte behöva vara uppe hela natten då det är helt omöjligt att sova pga av höga ljudnivåer.

31. Mycket störande med den höga musiken kvällstid och nattetid.

32. Det är omöjligt sova när vi är i vårt hus i Öregrund pga den enormt höga musiken som stör mycket långt ifrån där den spelas.

33. Jag tycker det är förskräckligt att vi som bor här permanent, som sommarboende eller turister inte ska kunna sova på kvällar/nätter pga den fruktansvärda ljudvolymen. Att somna före kl 02 är en omöjlighet de kvällar krogarna spelar musik.

34. Det måste räcka att spela till 01,00 fredag o lördag kl 22 övriga dagar.

35. Båtveckans program bör ändras radikalt. Öregrund skall inte vara en partystad som drar till sig hel fel publik och därmed problem med droger, vandalisering, våld mm. Polisen har fullt upp redan med de stora problemen med kriminaliteten som sprider sig i samhället och skall inte behöva städa upp för att Strandgruppen och andra skall dra in stora intäkter.

36. Jag kan stå ut med Båtveckan, men hög musik till kl 02:00 lite nu o då hela sommaren blir för mycket.

37. Ingen gräns satt = det finns inga gränser. Det behövs för rimlighetens skull. Öregrund finns inte bara till för sommarkrogars vinstintresse.

38. Det är självklart att inte krogar ska få spela hög musik när de ligger nära bostadshus.

39. Ljudnivån är för hög. Det hörs till Kavaröbro tom.

40. För att bullret påverkar nattsömn för många Öregrundsbor.

41. Som åretruntboende vill jag att även ortsbornas behov tas hänsyn till.

42. Tillbringade båtveckan i Öregrund med barn och barnbarn och det är tveksamt om det kommer att upprepas pga av musik och stoj hela natten, – inte många av familjen fick någon nattsömn.

43. Borde vara samma regler som när jag får och inte får klippa gräs på min tomt. Bor en bra bit från centrum men hör sjukt hög musik och skrål ändå.

44. Boende ett stenkast från hamnen, på Flundran, ljudnivån hög fram till 02,30, …. så högt så till och med tallriken i micron skakar när musiken från krogarna spelas …

45. Mycket störande musik nattetid.

46. Boende har rätt att kunna ha rimligt lugn i sina hem. Det fåtal krogar som vill spela musik sent kan med enkla medel som tex en limiter filtrera bort de mest störande ljudfrekvenserna och dessutom säkra att ljudet aldrig överstiger tillåtna nivåer.

47. Jag önskar lugn och ro nattetid då man ska upp och jobba.

48. Jag gärna ser att vi har musik i Öregrund, men till rimliga ljudnivåer och liksom många andra orter maximalt till kl 24.

49. Höga ljudnivåer från krogar på helgerna. En nöjeskultur som attraherar unga, alkholtörstiga besökare, drar till sig narkotikaförsäljning och orsakar våld, misshandel och skadegörelse. Vi skulle personligen gärna vara någon annanstans på helger och under båtvecka för utvecklingen går i fel riktning.

50. Många av mina vänner som bor i Öregrund orkar inte längre med detta ljud, de kan inte sova och inte sitta ute fina kvällar.

51. Ljudnivån stör sömnen och jobbar jag är det väldigt jobbigt. Vill ha det musikfritt några kvällar i veckan.

52. Vi får inte sova på nätterna pga högt ljud från restaurangerna och ungdomar som vrålar på Långgatan fram till 03.00. Epa-bilar som kör omkring med högsta volym.

53. Oacceptabelt att inte kunna sova på grund av nattdisco i Öregrund.

54. Håller med…

55. Har stuga i Öregrund och ljudnivåerna har varit fruktansvärt höga och störande för oss som har barn som bl.a inte kan somna och inte få sova ordentligt. Känns väldigt tråkigt att våra äldre föräldrar som bor hos oss också som störs enormt av dessa höga ljudnivåer.

56. Har hus på Karlavägen X. Blir väldigt störd av oväsendet.

57. Hög ljudnivå i Öregrund.

58. Jag håller med, är väldigt stökigt och högt.

59. Oerhört störande & ofattbart att det tillåts spelningar i denna ljudvolym så sent!!

60. Vi blir störda av dunket.

61. Restauranger som inte kan hålla sig inom ramarna till vad som är tillåtet.

62. För Öregrundbornas rätt att ha det drägligt under sommaren men främst under båtveckan.

63. Ljudnivån och hur länge samt antalet dagar efter varandra är mycket störande. I stort sätt en vecka utan vettig sömn/återhämtning.

64. Ljudnivån är alldeles för hög och alldeles för sent på natten.

65. Bor inte i Öregrund nu men har bott där från födseln till 2008. Vet hur det var innan flytt, inte ok när man ska jobba och inte får sova. Inte ok med högt ljud varje dag även om man har semester/ledig heller. Allt var inte bättre förr men Öregrund behöver backa/ta tillbaks det fina och genuina som har funnits i centrum förr.

66. Förutom vid enstaka tillfällen då grannskapet är informerat bör omgivningen kunna välja sin egen musik eller möjlighet till vila och avkoppling.

67. Ljudnivåerna ökar för varje år och spelas senare på kvällarna varje år. Från en liten högtalare på en uteservering till fullt utrustad konsert eller nattklubbsutrustning. Även om man är som mig som tycker om att lyssna på musik och besöka våra uteställen under sommaren så har det gått för långt. Man kan inte ens prata med varandra när man är ute. Man får välja mellan att stanna hemma, för dom som bor närmare centrum betyder det att försöka somna till flertal olika ställen som vill överrösta varandra, eller vara ute och skrika fram en dialog med nån.

68. Jag bor på Gräsö och har valt det för lugnet och tysthet men sommartid är det långt ifrån lugnt och tyst och jag tycker musiken spelas onödigt högt och länge. Jag har inte aktivt valt folkmyllret i Öregrund men får stå ut med det ändå. Tänker ändå främst på de stackare som jobbar framförallt under den period båtveckan är igång; i princip varje dag och natt under en hel vecka.

69. Jag störs av musikdunket på kvällar och nätter. Sänk ljudnivån och korta av tiden. Vill ha lugn och ro även under sommarens kvällar och nätter.

70. Nattsömnen störs av basdunk från hög musik i centrala öregrund till sent på natten. Lugn och ro kvällar och nätter borde vara en självklar rättighet, miljöhänsyn bör tas även till oss fastboende.

71. Jag blev tvungen att flytta pga ljudnivån från Öregrund till Norrskedika.

72. Vi har störts av den högljudda och sent spelade musiken på kvällarna och nätterna under båtveckan vartenda år sedan det blev en båtvecka. Trots att vi bor på Gräsö, 3 km norr om Öregrund. Högtalarna är ofta riktade norrut.

73. Vi flyttade från detta krogliv nätterna igenom. Vi lämnade Östhammar före Öregrund och jag anser att jag som konstnär och musiker inte har någon kreativ utveckling i denna kommun. Har bott i kommunen sedan 2009 och har bara sett en försämring år efter år. Östhammar speciellt med ett avfolkat centrum och Öregrund med ett enda krogliv i två månader är inget för mig. Det är synd för båda orterna har potential men styrningen av kommunen har jag inget förtroende för.

74. Ljudnivån är alldeles för hög från krogarna i Öregrund.

75. Störande musik på natten och mycket oväsen från krogarna.

76. Det är omöjligt att sova över hos mina föräldrar när jag är på besök pga ljudnivån.

77. Det är inte rimligt att ljudnivån ska störa folks sömn och deras tillvaro, ljudnivån och tidsbegränsningen är oacceptabelt.

78. Instämmer i Öregrundsrådets krav om att sänka ljudnivån och reglera tiderna för krogmusiken i Öregrund.

79. Sänk ljudet.

80. Jag är fritidsboende på Gräsö och störs mycket av de höga ljuden sent på kvällen. Tycker också oerhört synd om fastboende Öregrundbor.

81. Bor i hamnområdet och skulle önska lägre basgång, åtminstone fr midnatt. Störande för oss boende och gör också att gästbåtar inte vill komma till Öregrund på helgerna/ båtveckan, vilket är dåligt för affärer o restauranter.

82. Jag har bott i Öregrund hela mitt liv, varav 3 gånger centralt. Jag jämför somrarna de två förra gångerna jag bodde centralt, och måste säga att ljudnivån från krogarna har eskalerat under de senaste 16 åren. Den här sommaren har jag inte fått en blund i ögonen, och har fått sova på dagarna under min semester. Mindre roligt om vi säger så. Till sist fick jag fly mitt egna hem 2 veckor pga utmattning och sömnbrist. Inte okej …

83. Ljudnivåerna är alldeles för höga och dessutom sena.

84. Svårt att sova och stressnivån har höjts.

https://www.oregrundsradet.se

You may also like...

4 Responses

 1. admin skriver:

  Här är en kommentar jag hittade i en Facebookgrupp, där främst turister i Öregrund huserar. Jag kopierar kommentaren med dess språkliga vurpor:

  ”Lär inte bli många underskrifter, vad sägs om att flytta till Norrlands inland istället, lr motivera varför ni flyttade till Öregrunds stadskärna ifrån början? Inte någon ifrån det sk Öregrunds rådet ger svar på dom kommentarer som ges här?”

  Den här jättesmarta skribenten tror alltså på riktigt att krogarna kom FÖRST till stadskärnan och SEDAN flyttade människor dit. Låg nivå på historiska kunskaper om Öregrund. Samt att skribenten, som inte själv bor i Öregrund, har fördomar om Norrland.

 2. admin skriver:

  Kommentar från en som inte heller bor i Öregrund:
  ”Hur tänkte ni nu! Det är en sommar stad! Vill ni ha tyst så va där på vintern.”

  Den här skribenten anser alltså att Öregrundsbor ska bo i Öregrund bara på vintern.

 3. admin skriver:

  Kommentar från en som inte heller bor i Öregrund:
  ”Verkar som att öregrundsrådet vill att det ska bli en sovande håla. Låt stan leva.”

  Stan lever bara när skribenten är i Öregrund?
  Att göra Öregrund levande året om är exakt det som är syftet med Öregrundsrådet.

 4. admin skriver:

  Ett inlägg 2021 på Facebook om Öregrund. En mycket berättigad fråga:

  ”Öregrund en sån vacker plats! Jag förstår inte hur kommunen tillåter busliv långt in på nätterna. Båtägare kör musik på högsta volym sen tar en restaurang över och dränker samhället med oljud till klockan 2. Vi har spenderat ett antal tusen på diesel för att oss upp hit. Vi har ätit på flera av era utmärkta restauranger och handlat i era butiker. Ni får fundera på vilket Öregrund ni vill ha?”