Definition av kommunanställdas bisysslor

Jag läser ksau:s ärendelista för sammanträde 11 februari, sidan 4 punkt 3:

Yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunens hantering och kontroll av anställdas bisysslor
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat kommunens hantering och kontroll av anställdas bisysslor. – – –
I granskningen framkommer att revisionen i sin dataanalys identifierat mer än fyra gånger så många bisysslor och bisyssleinnehavare än vad kommunens nämnder gjort. Vidare har revisionen funnit exempel på bisysslor som enligt revisionens mening är att betrakta som konkurrerande med tanke på hur kommunen definierar begreppet sin sina riktlinjer.You may also like...