Först nu ska Östhammars kommun införa styrdokument för investeringsprocesser

Bättre sent än aldrig. Privata hushåll skulle inte klara sig länge om de inte höll hårt i pengarna, budgeterade och gjorde kalkyler för framtida investeringar. Östhammars kommun har klarat sig utan ordning och reda hur länge som helst. Men nu har revisionen ifrågasatt avsaknaden av styrdokument.

”Östhammars kommun saknar i dag tillräckligt tydliga och uppdaterade styrdokument när det gäller investeringsprocessen. Syftet med dessa regler är att skapa tydlighet och struktur i arbetet, med bättre kvalitet i planering, budgetering, genomförande och uppföljning. Detta är förutsättningar för att investeringar genomförs, följer tidplan och budget samt är ändamålsenliga för kommuninnevånarna.”
Källa: Kallelse/ärendelista kommunstyrelsen punkt 8 den 9/2-21

You may also like...