Har ALLA ansvar för hur det ser ut i Öregrund?

Citat från protokoll 26 oktober 2021 då representanter från olika grupper hade möte om Öregrunds hamnområde.

”Olika intressen ska mötas och det är därför vi träffas. Krögarna ska fundera över sina möjligheter och sin planering framåt med allt som ingår i den. På andra sidan sitter de som vill att allmän plats ska tillhöra alla och att kulturmiljön ska hanteras varligt.
Hur ska det vara görligt att synka de olika intressena? Beslut kommer att fattas av politiken. Alla har ansvar att försöka förstå varandras perspektiv. Hur vi tar oss framåt är allas ansvar. Kommunen har en hög ambition att möta upp riksintresset i kulturmiljön och samtidigt möta den vilja till utveckling som finns bland boende i området, näringslivet och våra besökare.”

Östhammars kommun borde överhuvudtaget inte få ta några som helst beslut om Öregrunds kulturmiljöområde. Det står helt klart att kommunen gett bort beslutanderätten om hur det ska se ut vid hamnområdet i Öregrund. Vilka aktörer som bestämmer hur det ska se ut vid hamnen är lika tydligt nu som tidigare:
* Utställningen ”Vissna blommor och presenningar” visas på Hamntorget fram till våren 2022
* Recension av konstutställningen vid Öregrunds hamn: ”Ett genialt konstgrepp”

Det är alltid politiken som är ansvarig, det spelar ingen roll hur mycket politiken än delegerar till tjänstemän att sysselsätta sig med.
När det handlar om byggnationer är Bygg- och miljönämndens politiker ansvariga för hur det sett ut och fortfarande ser ut i Öregrunds hamnområde:
* Bygg- och miljönämnd – Östhammars kommuns förtroendevalda
* Hur-gör-andra-kommuner-med-uteserveringar.pdf

Om politikerna i BoM-nämnden inte vill ta ansvar finns det 49 ledamöter i kommunfullmäktige som är ansvariga:
Kommunfullmäktige – Östhammars kommuns förtroendevalda

Om politiker inte vill styra – vad gör de ens på valsedlarna?

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *