Hur blir det med Tallparksgården? Det fattar väl alla!

I budgetdebatten i kommunfullmäktige 18 december 2018, om budgeten för 2019 haglade det in tilläggsyrkanden från oppositionspartierna. AVSLAG, AVSLAG, AVSLAG – på alla yrkanden! Majoritetspartiernas avslag ges per automatik på alla förslag och yrkanden från oppositionen. Det spelar ingen roll hur bra yrkandena är för hela kommunen om de skulle bifallas. Här gäller prestige och avslag på allt som är bra för specifika tätorter och/eller för hela kommunen.
Bland annat fick KD avslag på det här tilläggsyrkandet:

”att en bortre tidsgräns om två år sätts för start av nybyggnation av särskilt boende i Öregrund” [Tallparksgården]
AVSLAG

Får vi samma valresultat igen i valet 2022 kan du räkna med att Öregrund blir utan all service som finansieras med skattemedel. Över staden Öregrund ska inga skattekronor falla.

Ett tidigare blogginlägg om Tallparksgården:
Utlåtanden om Tallparksgården

You may also like...