Hur seriösa är ledamöterna i Östhammars kommunfullmäktige? Arvoderade marionetter?

Senaste kommunfullmäktigesammanträdet den 10 november tog jag och mina partikamrater i styrelsen för OF del av via webbsändning. Vi tar del av alla kommunfullmäktigesammanträden, nu via webbsändning då tiderna är som de är.

”Men vad i helvete säger människan!” … Javisst, det var min spontana reaktion på kommunalrådet Margareta Widén Berggrens (S) inledning i talarstolen när budgeten för 2021 skulle debatteras.
Vad sa’ hon då? Så här inledde MWB sitt tal:

”Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja och säga, läs den här handlingen, den är faktiskt fantastisk.”
Och så höll hon upp budgethandlingen för alla ledamöter att se.

Vi har inget annat val än att ge bort våra röster till andra vart fjärde år. De kallas förtroendevalda när de tar plats i fullmäktige. Det minsta vi borde kunna begära av dessa förtroendevalda är att de är pålästa på varje ämne de ska ta beslut om. Är det budgetdebatt SKA varje ledamot ha läst budgethandlingen INNAN debatten. Vad ska de annars i fullmäktige att göra? Marionetter med arvode?

”Läs den här handlingen, den är faktiskt fantastisk.” Jisses, finns det ledamöter som inte är pålästa men ändå är med och tar beslut?

Här är länk till kommunfullmäktigesammanträdet 10 november. Margareta Widén Berggrens anförande börjar 41 minuter in i sändningen:
Kommunfullmäktige 10 november 2020 – Quickchannel

Den 15 december är det kommunfullmäktigesammanträde igen och vi samlas ånyo framför projektorduken för att ta del av webbsändningen.

Jag vill börja och säga, läs den här handlingen, den är faktiskt fantastisk.

You may also like...