Kommunens skyltprogram! Kanske det värsta jag sett?

De här Framme-i-skyltarna som glatt installerades utan kunskaper om hur och hur länge ögat ser saker och ting vid vägkanten …

Här är länk till kallelsen för ksau:s sammanträde 16 juni. I kallelsen finns punkt 7: Information om digitala välkomstportaler i kommunen:

Ärendebeskrivning
”Två personer i kommunen varav en driver eget företag önskar bygga digitala välkomstportaler utmed genomfartsvägarna som går genom våra orter. Man har tagit fram två förslag där det ena står separerad från de nuvarande vita skyltarna samt ett där de båda är sammanfogade. Man önskar söka bygglov och önskar att KSAu är informerade om det som kommer efter att ha presenterat idén under ett företagslotsmöte.

Beslutsunderlag: Underlag från företagare
Beslutet skickas till:
Ordförande Bygg- och Miljönämnden Tomas Bendiksen  Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson 
Näringslivsutvecklare Nina Laukkanen Mållberg”

Scrolla sedan till sidorna 51-54 där bildförslag på komplettering av Framme-i-skyltarna finns.

You may also like...