Kommunstyrelsen föreslår sommarfest

Jag citerar från ksau:s ärendelista 11/2, sidan 13, punkt 11:

Attraktiv arbetsgivare, Sommarfest
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en sommarfest vartannat år med start 2020. Vidare föreslås att det anslås 100 kr/medarbetare årligen för detta. Medlen anslagstäcks av kommunstyrelsen. För årets sommarfest anslås 200 kr/medarbetare.

Ärendebeskrivning
Tanken är att årligen före sommarsemestrarna bjuda in till en sommarfest. Samtliga anställda inbjuds till en kväll för mat, dryck och underhållning. Tanken är att kunna mötas över professions- och förvaltningsgränser och samtidigt få ta del av underhållning. Då kommunen under 2020 genomför en stor organisationsförändring på temat en förvaltning, samverkan och ökat inflytande känns det extra motiverat att genomföra en sommarfest 2020. De anställda bjuds på mat, alkoholfri dryck och underhållning. Vid evenemang som detta exkluderas alltid de som har tjänstgöring kvälls-, helg- och nattetid. Det är viktigt att vi kompenserar dem med ett likvärdigt erbjudande. Man kan tänka sig att detta evenemang även hålls öppet för allmänheten kostnadsfritt (eller till symbolisk avgift). Exempelvis kan de anställda bjudas in till 18.00 och allmänheten en timma senare.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

You may also like...