Kommunstyrelsen säger upp överenskommelsen med Östhammarshem

Ska kommunstyrelsen jaga ut krigsflyktingar från Östhammarshems lägenheter?

Punkt 15 i kallelsen för kommunstyrelsen
kallelse-kommunstyrelsens-arbetsutskott-24-januari-2023.pdf (osthammar.se)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen säger upp överenskommelsen med Östhammarshem, avseende förtur i ordinarie bostadskö för nyanlända och kvotflyktingar. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en översikt för hur bosättning av nyanlända och kvotflyktingar ska genomföras. I uppdraget ska samtliga socialt utsatta grupper ingå.

Ärendebeskrivning
Östhammars kommun har sedan 2007 haft ett mottagande av nyanlända flyktingar. I huvudsak anvisas dessa från Migrationsverket antingen från ett anläggningsboende eller direkt från ett flyktingläger (kvotflyktingar). Merparten av de som kommit har sitt boende i en lägenhet från Östhammarshem. Antalet nyanlända per år har varierat mycket, från 10-12 per år till migrationskrisens 80-100 per år. Prognosen i nuläget är att kommunen tar emot ca 16 personer under 2023.

Beslutsunderlag
Överenskommelse med Östhammarshem KS 2022-52-7

You may also like...