Korrupt kommun inga problem

Tankesmedjans radioinslag om den korrupta Östhammars kommun är fortfarande lika intressant att lyssna på. I inslaget nämns att SKB finansierar två tredjedelar av lönen till Östhammars kommuns näringslivschef (nu chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tillväxt Östhammar).
Här kan du lyssna på Tankesmedjans radioinslag från 16 juni 2015:
Korrupt kommun inga problem för Östhammars invånare – de får ju en ny idrottsplats

Hur står det till med lönen för den här tjänstemannen idag? Så här: Östhammars kommun betalar 50 % av lönen och mervärdesavtalet finansierar 50 %.

Mervärdesavtalet
Ambitionen med mervärdesprogrammet är att bidra till att skapa goda förutsättningar att bo, driva verksamhet och etablera sig i Östhammars och Oskarshamns kommuner.
Läs mer om mervärdesavtalet på SKB:s webb:
Om mervärdesavtalet
(Längst ner på sidan finns Kontakta oss.)

Sveriges Radio P4 Uppland grävde i detta och sände flera inslag om Miljonsoporna i Östhammars kommun

På gång: Östhammars kommuns omorganisation
Kommunens nuvarande förvaltningar ska slås ihop till en enda förvaltning.
Spännande? Vem blir chef för den jätteförvaltningen? Vilka chefer blir över och vilka jobb skapas till dem?

You may also like...